Skip to content

phosotlittmenlumbforlyetibatitemsi.co

congratulate, what words..., excellent idea consider, that..

Category: Rock

החתיכה החסרה - ועדת קישות* - זול אך אלגנטי (CDr, Album)

8 thoughts on “ החתיכה החסרה - ועדת קישות* - זול אך אלגנטי (CDr, Album)

  1. יו"ר ועדת הכספים גפני עומד בסירובו לאשר העברת עודפים תקציביים בסך 14 מיליארד ש"ח, כל עוד האוצר לא יציג פרספקטיבה היסטורית על הביצוע באותם סעיפי תקציב, כפי שמחייב הנוהל של הוועדהMissing: Album).
  2. הכנסת אישרה את החוק המיישם את המלצות ועדת לרון מלפני 6 שנים שנועדו להגדיל את מספר הנכים העובדים. כיום בישראל , מקבלי קצבת נכות, מתוכם רק 18, שעובדיםMissing: Album).
  3. ועדת השרים צפויה לאשר שתי הצעות להסדרת אי-הפללת משתמשי קנאביס Comments UN reports a record million displaced at end of Comments עכשיו באים? למכבי חיפה על .
  4. וכאן המנצחת היא דווקא הכנסת. כן, הכנסת. אבל רק כאשר הצעות החוק שלה מוגשות דרך ועדה (למשל, הצעת חוק של ועדת הפנים). אמנם רק 30 הצעות כאלה הוגשו, אך מתוכן עברו שני שליש.Missing: Album).
  5. ועדת הכספים אישרה הלילה (ד') את הצעת החוק של ראש הממשלה ושר האוצר, שקובעת כי קק"ל תשלם מסים למדינה בגין הכנסותיה מהשבחת הקרקע - אך תוכל לבחור גם במסלול של תשלום של 65% מהכנסותיה מרמ"י לאוצר המדינה, ולקבל פטור ממס למשך שש Missing: Album).
  6. במסיבת עיתונאים משותפת של ח"כים מכלל הסיעות, הכריז היום (חמישי) יו"ר הקואליציה דוד ביטן (הליכוד) כי תוגש הצעת חוק ממשלתית המוסכמת על הקואליציה והאופוזיציה שלפיה קצבאות הנכות יעלו ל-4, שקלים ויוצמדו לשכר המינימום. סכום הקצבה עליו סיכמו חברי הכנסת זהה לזה שבמסקנות ועדת זליכה Missing: Album).
  7. ועדת הכספים אישרה קיצוץ רוחבי של מיליארד שקל מתקציב משרדי הממשלה. מוקדם יותר היום איימו ח"כים מהקואליציה להצביע נגד המהלך יו"ר הוועדה גפני הכריז על הפסקה שבמהלכה נפגשו הח"כים מיקי זוהר ועודד פורר עם יו"ר הקואליציה ח"כ Missing: Album).
  8. מליאת הכנסת תצביע היום (רביעי) על הצעתו של ח"כ דב חנין להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית אשר תבחן את הטיפול הכושל בניהול משאבי הטבע, תיצור תשתית מידע על כלל משאבי הטבע בישראל ותמליץ על Missing: Album).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *